Powiatowi radni przyjęli Strategię Rozwoju ZOF

Rozmiar tekstu:

zofa
Na czwartkowym posiedzeniu Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła Strategię Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020. Dokument został przyjęty 19 głosami za przy 4 przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

– Informuję, że pozytywną opinię w sprawie tej uchwały wypracowała Komisja Drogownictwa, Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Komisja Spraw Gospodarczych. Była ona również opiniowana na obradach Komisji Budżetu i Finansów – mówił tuż przed głosowaniem wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Jan Hankiewicz.

Strategia Rozwoju ZOF wywołała dyskusję wśród radnych, zwłaszcza opozycyjnych. – Dlaczego w projekcie ZOF zostały pominięte niektóre samorządy, jak gmina Warta czy Błaszki? Czy jest to związane z odległością od tej strefy, czy też samorządy te nie wyraziły żadnego zainteresowania? – pytał radny Hubert Kamola. Odpowiedzi udzielił Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu: – Złoczewski Obszar Funkcjonalny, jak sugeruje sama nazwa, związany jest ściśle z planowanymi inwestycjami na terenie gminy Złoczew: budową kopalni odkrywkowej i z przebiegiem drogi S8. Dlatego inwestycje planowane do realizacji w ramach ZOF ukierunkowane są na możliwie najlepsze skomunikowane gmin leżących w jego obrębie.

Radna Katarzyna Paprota zadała pytanie, czy jeśli mieszkańcy miejscowości objętych Złoczewską Strefą Inwestycyjną, planowaną do uruchomienia w ramach ZOF, nie zgodzą się na sprzedaż gruntów, inwestycje planowane do realizacji dojdą do skutku i nie zostaną zaniechane w przypadku, gdy strefa nie powstanie. – Mamy 90 proc. dofinansowania do dokumentacji technicznych inwestycji zaplanowanych w ZOF. Dokumentacje te nie będą zablokowane ewentualnością, że coś nie wyjdzie. Będziemy je mogli wykorzystać w każdym programie opartym na środkach zewnętrznych – wyjaśnił Robert Piątek.

Na początku lutego lider programu ZOF – Gmina Złoczew – ogłosiła przetarg na kompleksową dokumentację techniczną inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach ZOF. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 9 marca. Dokumentacje mają powstać do 25 czerwca bieżącego roku.

T.O.