Ruszył projekt ZOF. Złoczew liderem

Rozmiar tekstu:

Gmina Złoczew zorganizowała konferencję na temat Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego - projektu opartego na współpracy ośmiu samorządów powiatów sieradzkiego i wieluńskiego.


Chodzi o wykorzystanie potencjału, jaki daje powstająca w Złoczewie kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego oraz droga ekspresowa S8. Pod koniec listopada 2013 r. samorządy podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy rozwijaniu infrastruktury gmin leżących na pograniczu powiatów sieradzkiego i wieluńskiego - gmin, które znajdują się blisko przyszłej kopalni odkrywkowej.
Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali konieczność współpracy gmin i powiatów biorących udział w projekcie. - Rzadko się zdarza, by samorządy współpracowały dla wspólnej idei. Jednak tutaj, w Złoczewie, mamy piękny przykład, że da się. To naprawdę wyjątkowe w skali całego kraju - mówił prof. Eugeniusz Wojciechowski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Do projektu ZOF przystąpiło sześć samorządów gminnych: Złoczew, Brąszewice, Brzeźnio, Klonowa, Burzenin (powiat sieradzki) i Ostrówek (powiat wieluński) oraz dwa powiatowe - sieradzki i wieluński. Na konferencji obecni byli przedstawiciele każdego z nich. Powiat Sieradzki reprezentowali: wicestarosta Zbigniew Krasiński i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Piątek. W Złoczewie obecni też byli parlamentarzyści: posłowie Cezary Grabarczyk, Cezary Olejniczak i Cezary Tomczyk oraz senator Andrzej Owczarek. Przybyły też najwyższe władze wojewódzkie: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.
W przeciwieństwie do listopadowego spotkania, na którym podpisany został list intencyjny w sprawie ZOF, konferencja miała charakter nie tylko samorządowy, ale też merytoryczny. Dlatego do udziału zaproszono Tomasza Sadzyńskiego, prezesa zarządu łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Andrzeja Jeznacha, dyrektora ds. inwestycji Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Bogusława Kowalskiego, eksperta z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR oraz prof. Eugeniusza Wojciechowskiego z UŁ.
Na konferencji, w trzech panelach dyskusyjnych poświęconych projektowi ZOF, omówione została wiodąca rola gminy Złoczew jako lidera Obszaru, przedyskutowano wpływ kopalni odkrywkowej, drogi ekspresowej i linii kolejowej na aktywność ekonomiczną tej części województwa, a także zwrócono uwagę na konieczność rozwijania infrastruktury w celu zwiększenia atrakcyjności terenów Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej dla przedsiębiorców.
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Elżbieta Bieńkowska, minister infrastruktury i rozwoju, Janusz Piechociński, minister gospodarki, Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego oraz Tomasz Sadzyński, prezes zarządu ŁSSE.
T.O.
Fot. Tomasz Oszczęda